​ ខេមបូណូមីស

Articles by author ​ ខេមបូណូមីស

នាយរដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសថ្លែង​លាលែងពីតំណែង​ទាំងអួល​ដើម ក !

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
នាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ត្រីទីពីរ​នៃ​ចក្រភព​អង់គ្លេស លោកស្រី ថេរេសា ម៉េ (Therera May) បានប្រកាស​លាលែងពីតំណែងជា​នាយករដ្ឋមន្ត្រី កាលពីថ្ងៃទី២៤ ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៩ បន្ទាប់ពីបរាជ័យ​ក្នុង​ការ​បញ្ចុះ​បញ្ចូល​ឲ្យ​សភា​គាំទ្រ​ផែនការ​​និង​លក្ខខណ្ឌ​នៃការចាកចេញ​ពី​សហភាពអឺរ៉ុបរបស់​ប្រទេស​អង់គ្លេស។