​ ខេមបូណូមីស

Articles by author ​ ខេមបូណូមីស

បង់ក្លាដេស​ គ្រោង​នឹង​បញ្ជូន​កម្មករ​សំណង់​មកធ្វើការនៅ​កម្ពុជា​

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ខណៈ​ដែល​វិស័យ​សំណង់​និង​អចលនទ្រព្យ​នៅ​កម្ពុជា​ មាន​សន្ទុះ​អភិវឌ្ឍន៍​យ៉ាង​ឆាប់រហ័ស​បំផុត​ ក្នុង​រយៈពេល​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ចុងក្រោយ​នេះ ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ត្រូវ​សារព័ត៌មាន​បង់ក្លាដេស​ចុះ​ផ្សាយ​ថា បាន​បង្ហាញ​នូវ​ចំណាប់​អារម្មណ៍​ចង់​ជ្រើសរើស​កម្មករ​សំណង់​មួយ​ចំនួន​ធំមកពី​ប្រទេស​បង់ក្លាដេស ដើម្បី​បំពេញ​តម្រូវការ​កម្លាំង​ពលកម្ម​ក្នុង​វិស័យ​សំណង់​ នៅ​កម្ពុជា។