ចាន់ មង្គល

Articles by author ចាន់ មង្គល

ធនាគារពិភពលោក៖ កម្ពុជាមានការងារជាង ៨លាន តែភាគច្រើនជាការងារបែបប្រពៃណី

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
បច្ចុប្បន្ននេះ នៅប្រទេសកម្ពុជាមានការងារចំនួនជាង ៨លានការងារ ហើយ៨០% នៃពលរដ្ឋពេញវ័យ លើសពីវ័យ១៥ឆ្នាំឡើងទៅ កំពុងធ្វើការងារទាំងនេះ ពោលគឺមានច្រើនជាងជាង៦២% នៃជនពេញវ័យកំពុងធ្វើការងារក្នុងតំបន់អាស៊ីបូព៌ា និងប៉ាស៊ីហ្វិកទៅទៀត។ យ៉ាងណាក៏ដោយចុះ ក្នុងចំណោមការងារចំនួន ជាង៨លាននេះ គឺមាន ៦៣% ទៅហើយ នៅតែជាការងារបែបប្រពៃណី។ នេះតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ធនាគារពីភពលោក ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីព្រឹកមិញនេះ។