ចាន់ មង្គល

Articles by author ចាន់ មង្គល

សេដ្ឋីកាក់ល្អិត ឧកញ៉ា លី ហួរ៖ គ្មានឱកាសណា ធ្លាក់មកពីលើមេឃទេ!

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ឧកញ៉ា លី ហួរ ត្រូវបានមហាជនជាច្រើនស្គាល់ថា ជាកំពូលមហាសេដ្ឋីមួយរូប ក្នុងចំណោមមហាសេដ្ឋីគ្រាក់ៗនៅកម្ពុជា។ ប៉ុន្ដែ មិនមានមនុស្សច្រើននោះទេដែលបានដឹងពីចិត្តគំនិតសហគ្រិនរបស់មហាសេដ្ឋីកាក់ល្អិតរូបនេះ។ មានអ្នកខ្លះ ថា សេដ្ឋីស្រុកខ្មែរជាច្រើន គឺមានបានដោយសារតែឱកាសប៉ុណ្ណោះ មិនមែនដោយសារតែសមត្ថភាពទាំងស្រុងនោះឡើយ។ តែយ៉ាងណា លោកឧកញ៉ា លី ហួរ បានគូសបញ្ជាក់ថា «គ្មានឱកាសណាមួយធ្លាក់មកពីលើមេឃ ឬទេវតាផ្ដល់ឲ្យទេ តែវាកើតឡើងដោយគំនិត និងការខិតខំរបស់ខ្លួនយើងតែប៉ុណ្ណោះ»។