វិភាគសេដ្ឋកិច្ច

Articles by category វិភាគសេដ្ឋកិច្ច

ផលិតផល សម្លៀកបំពាក់ និងស្បែកជើងវៀតណាម នឹងត្រូវរង់ចាំសិន ចំពោះប្រយោជន៍ដែលនឹងទទួលបាន ពី FTA ជាមួយអឺរ៉ុប

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ផលិតផល វាយនភ័ណ្ឌ សម្លៀកបំពាក់ និងស្បែកជើង របស់វៀតណាម នឹងមិនអាចទទួលបានការកាត់ចេញនូវពន្ធគយសម្រាប់ការនាំចេញ ទៅអឺរ៉ុប នៅក្នុងដំណាក់កាលបឋមបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី (FTA) រវាងវៀតណាម និងអឺរ៉ុប ចូលជាធរមាននោះទេ។ នេះបើតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍ របស់ក្រុមហ៊ុន មូលបត្រវៀតណាម Bảo Việt Securities Joint Stock Company (BVSC)។