សម្ភាសធុរៈជនល្បីៗ

Articles by category សម្ភាសធុរៈជនល្បីៗ

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ទទួលបានពានរង្វាន់ «ដៃគូធនាគារល្អបំផុតសម្រាប់ SME» ពីសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
អេស៊ីលីដា ដែលជាធនាគារពាណិជ្ជដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជា ទទួលបានពានរង្វាន់«ដៃគូធនាគារល្អបំផុតសម្រាប់វិស័យសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម(SMEs)ប្រចាំតំបន់អាស៊ីខាងកើត និងប៉ាស៊ីហ្វិក»ពីស្ថាប័នសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ(IFC)។ តាមរយៈពានរង្វាន់នេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពជោគជ័យរបស់ អេស៊ីលីដា លើកិច្ចការផ្តល់ឥណទានដល់វិស័យ SMEs នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណ ៣ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះ។