អចលនទ្រព្យ

Articles by category អចលនទ្រព្យ

អ្នក​ស្លាប់ឡើងដល់ ១៧នាក់ ក្នុង​​ករណី​បាក់​រលំ​អគារ​​កំពុង​សាងសង់​កម្ពស់​៧ជាន់ នៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ

ដោយ​ សាយ សមិទ្ធិ , ជ័យ ជំនះ
ករណី​បាក់រលំ​អគារ​កំពុង​សាងសង់​កម្ពស់ ៧ជាន់​ នៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ បច្ចុប្បន្នភាព​នៃ​ចំនួនអ្នក​ស្លាប់​បាន​កើនឡើង ខណៈ​ដែល​ក្រុម​សង្គ្រោះ​កំពុង​ប្រឹងប្រែង​កាយ​គំនរ​បែកបាក់​ដើម្បី​ស្វែងរក​ជន​រងគ្រោះ​ដែលអាច​នៅ​ជាប់​នៅ​ក្នុង​នោះ។ គិត​ត្រឹម​ម៉ោង១០​ព្រឹក ថ្ងៃទី២៣ មិថុនា ២០១៩ ចំនួនអ្នក​ស្លាប់​កើន​ដល់ ១៧នាក់​ហើយ។