ចាប់ផ្តើម​អាជីវកម្ម

Articles by category ចាប់ផ្តើម​អាជីវកម្ម

អេស៊ីលីដា រៀបចំជំនួប រវាងភាគហ៊ុនិក ជាមួយម្ចាស់​សាជីវកម្ម ជាង ១០០​មកពី ប្រទេសជប៉ុន

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ធនាគារដ៏ធំនិងឈានមុខគេនៅកម្ពុជា ធនាគារអេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី បានរៀបចំវេទិការពិភាក្សាគ្នារវាងពាណិជ្ជករ និងភាគទុនិករបស់អេស៊ីលីដាក៏ដូចជាការជួបគ្នារវាងពាណិជ្ជករ និងពាណិជ្ជករមកពីប្រទេសជប៉ុនផងដែរ។