#ចូលឆ្នាំចិន

Articles by Tag ចូលឆ្នាំចិន

ចូល​ឆ្នាំ​ចិន៖ តើ​ត្រូវ​ឲ្យ​«អាំង​ប៉ាវ» អ្នក​ណា​ខ្លះ និង​ឲ្យ​ចំនួន​ប៉ុន្មាន?

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
នៅ​ប្រទេស​ចិន «អាំង​ប៉ាវ» ឬ​ស្រោម​សំបុត្​រពណ៌​ក្រហម គឺ​មាន​ដាក់​លុយ​នៅ​ក្នុង​នោះ ហើយ​ជា​ទូទៅ គឺ​ឪពុក​ម្ដាយ ជីដូន​ជីតា និង​សាច់​ញាតិ ឲ្យ​ដល់​កូន​ចៅ ជា​អំណោយ​សម្រាប់​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី។