#គំនិតអាជីវកម្ម

Articles by Tag គំនិតអាជីវកម្ម

អាជីវកម្ម​៤​វិស័យ​ដែល​ប្រជាជន​ខ្មែរ​មិន​គួរ​មើល​រំលង​នៅ​ទីក្រុង​យ៉ាងហ្គូន

ដោយ​ ​ Contributor
បច្ចុប្បន្ន មាន​ប្រជាជន​ខ្មែរ​ជា​ច្រើន​ដែល​មាន​របរ​រកស៊ី​​ចំណេញ​កាក់​កប ប៉ុន្តែ បែរ​ជា​មិនដឹង​ថា​យក​លុយ​របស់​ពូកគេ​ទៅ​វិនិយោគ​លើ​វិស័យ​អ្វី និង​វិនិយោគ​នៅ​ឯណា។