#គ្រោះទឹកជំនន់

Articles by Tag គ្រោះទឹកជំនន់

តើស្ថានភាពគ្រោះទឹកជំនន់នៅតាមខេត្តជាប់ព្រំដែនកម្ពុជា និងថៃ បង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពដឹកជញ្ជូនទំនិញដែរ ឬយ៉ាងណា?

ដោយ​ ខន ណារី
គ្រោះធម្មជាតិទឹកជំនន់ បាននិងកំពុងបន្តអូសបន្លាយ នៅតាមប្រទេសមួយចំនួន ពិសេសប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ាន ក្នុងនោះក៏រួមមាន ប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសថៃ ផងដែរ។ គ្រោះមហន្តរាយនេះ ក៏បានបង្កផលប៉ះពាល់មួយចំនួន ដល់ផ្ទះសម្បែងប្រជាពលរដ្ឋ ផ្ទៃដីកសិកម្ម និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើន។