#កាត Visa

Articles by Tag កាត Visa

អតិថិជន អេ អឹម ខេ អាចផ្ទេរប្រាក់ដោយផ្ទាល់ទៅកាត Visa ទូទាំងពិភពលោក

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
កាលពីថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ (AMK) និង Visa បានប្រកាសពីកិច្ចសហការ ដើម្បីធ្វើឲ្យកាន់តែងាយស្រួលដល់អតិថិជន អេ អឹម ខេ ក្នុងការផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេសប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព និងសន្សំសំចៃ។ អតិថិជន អេ អឹម ខេ អាចផ្ទេរប្រាក់ដោយផ្ទាល់ពីគណនី អេ អឹម ខេ ឬកម្មវិធីទូរស័ព្ទចល័ត អេ អឹម ខេ (AMK Mobile) ទៅកាន់កាត Visa ណាមួយបាន។ កិច្ចសហការនេះ គឺនឹងលុបបំបាត់ការផ្ទេរបា្រក់បែបប្រពៃណី ធ្វើឱ្យប្រតិបត្តិការលឿន រហ័ស និងកាន់តែងាយស្រួលជាងមុន ។