#ក្រុមហ៊ុន​កែ​ច្នៃ​សំរាម​នៅ​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី

Articles by Tag ក្រុមហ៊ុន​កែ​ច្នៃ​សំរាម​នៅ​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី

អូស្ត្រាលីសង្ឃឹមថា នឹងទាញប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចចេញពីការកែច្នៃកាកសំណល់

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ប្រទេសអូស្ត្រាលី ដែលធ្លាប់តែគេស្គាល់ថា ជាប្រទេសដែលនាំចេញកាកសំណល់ចោលទៅក្រៅប្រទេសនោះ ពេលនេះ បានចាប់ផ្ដើមបង្កើតប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ច តាមរយៈការកែច្នៃកាកសំណល់ទាំងអស់នេះវិញម្ដង។