#មណ្ឌលគីរី

Articles by Tag មណ្ឌលគីរី

អ្នកជំនាញ៖ ខេត្តមណ្ឌលគិរី កំពុងត្រូវការការវិនិយោគលើសេវាកម្មស្នាក់នៅ និងម្ហូបអាហារបន្ថែម

ដោយ​ សន ពុទ្ធិកា
មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តមណ្ឌលគិរីអំពាវនាវវិនិយោគិនឯកជនងាកមកចាប់អារម្មណ៍ធ្វើការវិនិយោគផ្គត់ផ្គង់កន្លែងស្នាក់នៅរួមមានសណ្ឋាគារ និងផ្ទះសំណាក់ និងវិនិយោគលើសេវាផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារបន្ថែម ទៀត សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិ ខណៈបច្ចុប្បន្នសេវាកម្មទាំងនេះ កំពុងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយតិចតួចនៅឡើយ ដែលនេះជាឱកាសល្អសម្រាប់អ្នកវិនិយោគ។