#បន្លែគីមី

Articles by Tag បន្លែគីមី

ដាំបន្លែគីមីផ្តល់ចំណូលច្រើនមែន តែប៉ះពាល់សុខភាពទាំងអ្នកហូបនិងអ្នកដាំ

ដោយ​ រ៉ឹម ភារី
នៅឃុំស្វាយប្រទាល ស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាល ដែលមានចម្ងាយប្រហែល៣០គីឡូម៉ែត្រភាគខាងត្បូងក្រុងភ្នំពេញ មានកសិករជាច្រើន ដែលបានប្រកបរបរដាំបន្លែ។ កសិករនៅទីនេះ បានបែងចែកជាពីរផ្នែក គឺអ្នកដាំបន្លែគីមី និងអ្នកដាំបន្លែសរីរាង្គ ប៉ុន្ដែ កសិករភាគច្រើននិយមដាំបន្លែគីមីជាង ដោយសារតែវាទទួលបានផលច្រើន និង ទទួលបានចំណូលក្រែលដែរ។