#អាកាសចរណ៍

Articles by Tag អាកាសចរណ៍

អាកាសយានដ្ឋានខេត្តកោះកុង នឹងបើកដំណើរការមុនគេបង្អស់ ក្នុងចំណោមគម្រោងអាកាសយានដ្ឋានកំពុងសិក្សាចំនួន៤ផ្សេងទៀត

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន កំពុងមានមានការសិក្សានិងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋាន ចំនួន ៥ គម្រោង បន្ថែមពីលើអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ ៣កន្លែងដែលមានស្រាប់ បាននិងកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការយ៉ាងសកម្ម។ ក្នុងចំណោម គម្រោងអាកាសយានដ្ឋានថ្មី ទាំង៥ ដែលកំពុងសិក្សានិងសាងសង់នេះ គេរំពឹងទុកថា អាកាសយានដ្ឋានខេត្តកោះកុង នឹងត្រូវបើកដាក់ឲ្យដំណើរការមុនគេ ពោលគឺបើតាមគម្រោងនឹងបើកដំណើរការនៅឆ្នាំ២០២១ ឬ២០២២ ខាងមុខនេះ។ នេះបើតាមការបញ្ជាក់អះអាង ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល។