#អេស៊ីលីដា

Articles by Tag អេស៊ីលីដា

ស្ថានប័នហិរញ្ញវត្ថុធំៗ២ ចាប់ដៃគ្នាពង្រីកវិសាលភាពនៃសេវាបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ ឬហៅថា Fintech ត្រូវបានអ្នកជំនាញជាច្រើនបានអះអាងថា គឺជារលកថ្មីនៃវិស័យហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ដែលបានកំពុងមានសន្ទុះប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់។ ជាក់ស្ដែង ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុធំៗចំនួន ២ គឺធនាគារ អេស៊ីលីដា និង ក្រុមហ៊ុន Union Pay បានប្រកាសចាប់ដៃគ្នា ពង្រីកសេវាហិរញ្ញវត្ថុ នៅកម្ពុជាក៏ដូចជាជំរុញដល់ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុឲ្យកាន់តែជឿនលឿនទៅមុខទៀតផងដែរ។