#អ៊ិន ចាន់នី

Articles by Tag អ៊ិន ចាន់នី

លោកបណ្ឌិត អ៊ិន ចាន់នី៖ ប្រាក់ចំណេញអេស៊ីលីដា អាចកើនឡើងលើសការរំពឹងទុកនៅឆ្នាំនេះ

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ប្រាក់ចំណេញ របស់ធនាគារអេស៊ីលីដា នៅឆ្នាំនេះ ត្រូវបានរំពឹងថា អាចនឹងកើនឡើងលើសផែនការកំណត់ ខណៈដែលគិតនៅត្រឹមដំណាច់​ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះ ប្រាក់ចំណេញធនាគារនេះ សម្រេចបានប្រមាណ ៨០% នៃផែនការរួចទៅហើយ។ នេះបើតាម ការបញ្ជាក់អះអាងដោយប្រធាននាយកប្រតិបត្តិធនាគារអេស៊ីលីដា គឺលោក បណ្ឌិត អ៊ិន ចាន់នី។