#សិប្បកម្ម

Articles by Tag សិប្បកម្ម

កម្ពុជា​នាំ​​ចូល​សរសៃ​សូត្រ​៣០០​តោន​ក្នុង​១​ឆ្នាំ​ពី​ប្រទេស​ជិត​ខាង

ដោយ​ សន ពុទ្ធិកា
ការ​នាំ​ចេញ​ផលិតផល​ដែល​ធ្វើ​ពី​សូត្រ​ទៅ​កាន់​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ​មាន​ការ​កើន​ឡើង ប៉ុន្តែ ការ​ផលិត​សរសៃ​សូត្រ​ក្នុង​ស្រុក​សម្រាប់​ផ្គត់ផ្គង់​ការ​ផលិត​មិន​គ្រប់គ្រាន់​នោះ​​ទេ ត្រូវ​​ពឹង​ផ្អែក​ស្ទើរ​តែ​ទាំង​ស្រុង​លើ​ការ​នាំ​ចូល​សរសៃ​សូត្រ​ពី​ប្រទេស​ជិត​ខាង។ ដូច្នេះ កម្ពុជា​កំពុង​តែ​ប្រឈម​ទៅ​នឹង​កង្វះ​ខាត​សរសៃ​សូត្រ។