វីដេអូ

កាន់តែស្រួល ! ចូលបុណ្យ​ចូល​បច្ច័យ​ដល់​វត្តអារាម តាមស្កែន QR Code

316 views
បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ FinTech សម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់ ធ្វើឲ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួល ។ ឥឡូវនេះ លោកអ្នកអាចចូលបុណ្យ ចូលបច្ច័យទៅវត្តអារាមនានា សម្រាប់បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ដោយស្កែន QR Code តាម អេស៊ីលីដាម៉ូបាល បាន ទោះបីមិនបានទៅវត្តដោយផ្ទាល់ក្ដី ។