ចំណេះដឹង

គន្លឹះ​ជោគជ័យ​ក្នុង​អាជីវកម្ម ចំណេះដឹង​ទូទៅ​ទាក់ទង​នឹង​បញ្ហា​សង្គម ព្រមទាំង​គំនិត​ល្អៗ​ពី​ធុរជន សហគ្រិន និង​មនុស្ស​សំខាន់ៗ ដែល​លោក​អ្នក​អាច​យក​ទៅ​អនុវត្ត​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​រស់នៅ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​បាន។

តើកំពូល​មហាសេដ្ឋី មានជាងគេបំផុត នៅវៀតណាម លោក Pham Nhat Vuong ជានរណា?

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
លោក ផាម ញ៉ាត់ វង់ (Pham Nhat Voung) បច្ចុប្បន្ន គឺជាមហាសេដ្ឋីលំដាប់ទី១ នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម ដែលត្រូវបានទស្សនាវដ្ដី Forbes ប៉ាន់ប្រមាណទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធរបស់លោកថា មានប្រមាណ ៧,៨ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក និងបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ ជាអ្នកមានជាងគេបំផុតលើពិភពលោកក្នុងចំណោមកំពូលមហាសេដ្ឋី ២០០ នាក់ ហើយវាក៏ជាលើកទី១ ដែរ ដែលមហាសេដ្ឋីជនជាតិវៀតណាមបានជាប់ក្នុងតារាងកំពូលនេះ។