ខន ណារី

Articles by author ខន ណារី

១០ខែឆ្នាំនេះកម្ពុជាបានអនុម័តគម្រោងវិនិយោគ១៦១គម្រោង ជាមួយទុនវិនិយោគជាង៣,៥ពាន់លានដុល្លារ

ដោយ​ ខន ណារី
ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឬហៅកាត់ថា CDC បានអនុម័តគម្រោងវិនិយោគថ្មី និងគម្រោងពង្រីកផលិតកម្ម ចំនួន ១៦១គម្រោង ដែលមានទំហំវិនិយោគសរុបជាង ៣ពាន់៥រយលានដុល្លារ ដែលអាចបង្កើតឱកាសការងារបានជាង១២ម៉ឺនកន្លែងជូនប្រជាពលរដ្ឋ។ ក្នុងនោះ គម្រោងវិនិយោគ មានការកើនឡើងចំនួន ១៥គម្រោង ខណៈទំហំវិនិយោគវិញ កើនឡើងជាង ៤៧លានដុល្លារ បើប្រៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ២០២១។ នេះបើតាមរបាយការណ៍ដែលក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាផ្ដល់ជូនសារព័ត៌មានខេមបូណូមីស។