សោម ស្រីពេជ្រ

Articles by author សោម ស្រីពេជ្រ

តើមានកត្តាអ្វីទាញទម្លាក់ការនាំចេញម្រេចកម្ពុជាឱ្យធ្លាក់ចុះជាង៣០% នៅ១១ខែឆ្នាំនេះ?

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
វិបត្តិសកល ដែលកំពុងបន្តកើតមាននាពេលនេះ បានទាញទម្លាក់បរិមាណនាំចេញកសិផលមួយចំនួនរបស់កម្ពុជា រួមទាំងម្រេចទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ។ ជាក់ស្តែងនៅ១១ខែឆ្នាំនេះ ការនាំចេញម្រេចរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ សម្រចបានជិត៦ពាន់តោន ធ្លាក់ចុះជាង៣០% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ២០២២។ ប្រធានសហព័ន្ធម្រេច និងគ្រឿងទេសកម្ពុជា បានអះអាងថា ការធ្លាក់ចុះបរិមាណនាំចេញម្រេចនេះ គឺដោយសារកសិករមួយចំនួនធំកាត់បន្ថយបរិមាណលក់ម្រេច ដោយសារតម្លៃទាបពេក ដោយស្តុកទុករង់ចាំលក់នៅពេលមានតម្លៃល្អ។