សឿន វណ្ណឌេត

Articles by author សឿន វណ្ណឌេត

គម្រោងព្រលាយន្ដហោះសៀមរាបថ្មី អាចនឹងត្រូវចំណាយបន្ថែមជាង ១០លានដុល្លារ ដើមប្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
គម្រោងព្រលានយន្ដហោះអន្តរជាតិខេត្តសៀមរាបថ្មី ដែលកំពុងសាងសង់លើផ្ទៃដីប្រមាណ ៧០០ហិកតា បច្ចុប្បន្នសម្រេចបានជាង ៤៥%ហើយ ប៉ុន្ដែ គម្រោងនេះ កំពុងបញ្ហាប្រឈមមួយ គឺខ្វះខាតប្រព័ន្ធទឹកស្អាតប្រើប្រាស់។ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ ថ្មីៗនេះ ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ បានជួបពិភាក្សាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំអាកាសចរណ៍ស៊ីវិល និងក្រុមហ៊ុនសាងសង់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិសៀមរាបថ្មី AIAI ដើម្បីស្វែងរកដំណោះលើបញ្ហាខ្វះទឹកស្អាតប្រើប្រាស់នៅព្រលានយន្តហោះសៀមរាបថ្មី។