សឿន វណ្ណឌេត

Articles by author សឿន វណ្ណឌេត

រដ្ឋាភិបាលលើទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបម្រើឲ្យរថយន្តអគ្គិសនី

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
ដើម្បីលើកកម្ពស់ និងជំរុញការប្រើប្រាស់រថយន្តអគ្គិសនីនៅកម្ពុជា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា លើកទឹកចិត្តឲ្យវិនិយោគិនជាតិ និងអន្តរជាតិក្នុងវិស័យឯកជន ចូលរួមវិនិយោគលើការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបម្រើឲ្យវិស័យយានយន្តដើរដោយថាមពលអគ្គិសនី។ ជាមួយគ្នានេះក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ក៏បានបង្ហាញពីគម្រោងសាងសង់ស្ថានីយសាកថ្មរថយន្តអគ្គិសនី ជាច្រើនកន្លែងនៅរាជធានីភ្នំពេញ និងតាមបណ្តាខេត្តមួយចំនួនផងដែរ។