ទេសចរណ៍

Articles by category ទេសចរណ៍

រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកផ្តល់ថវិកា ២០ពាន់លានដុល្លារ ជួយអាកាសយាន្តដ្ឋានដោះស្រាយវិបត្តិកូវីដ-១៩

ដោយ​ វុធ ច័ន្ទតារា
ទឹកប្រាក់បន្ថែមប្រមាណ៨ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកផ្ដល់ជូនអាកាយានដ្ឋាននានា ដែលនេះជាការផ្ដល់ជូនលើកទី៣ហើយ ខណៈដែលកាលពីលើកទី ១បានផ្តល់ជូន ២ពាន់លានដុល្លារ និង លើកទី ២ចំនួន១០ពាន់លានដុល្លារ។ គិតតាំងពីឆ្នាំ២០២០មកទល់ពេលនេះ ទឹកប្រាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកផ្ដល់ជូនក្រុមហ៊ុនអាកាសយានដ្ឋានទាំងបីលើកសរុបមានប្រមាណ២០ពាន់លានដុល្លារហើយ។ នេះបើតាមការចុះផ្សាយពីសារព័ត៌មានអាមេរិក The Wall Street Journal។