#ឆ្លងរីករាលដាល

Articles by Tag ឆ្លងរីករាលដាល

មន្ត្រីសុខាភិបាលចិនថា ការផ្ទុះឆ្លងរីករាលដាលកូវីដ១៩ជាថ្មីនៅចិន កំពុងឆ្លងលឿនរហ័ស

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
មន្ត្រីសុខាភិមន្ត្រីសុខាភិបាលចិនបានអះអាងថា ការផ្ទុះរាលដាលឆ្លងកូវីដ១៩ជាថ្មីទៀត នៅប្រទេសចិននៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះ កំពុងមានសម្ទុះឆ្លងលឿនរហ័ស បាលចិនបានអះអាងថា ការផ្ទុះរាលដាលឆ្លងកូវីដ១៩ជាថ្មីទៀត នៅប្រទេសចិននៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះ កំពុងមានសម្ទុះឆ្លងលឿនរហ័ស ខណៈខាងអាជ្ញាធរបានតម្រូវឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នៅតាមច្រកចូលតាមព្រំដែន ចំពេលដែលករណីឆ្លងថ្មីៗកំពុងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងទីក្រុងជាប់ព្រំដែនភាគខាងជើងប្រទេសចិន ក្នុងនោះ ក៏មានរកឃើញករណីនាំចូលជាច្រើនផងដែរ ។ នេះបើតាមការរាយការណ៍ដោយារព័ត៌មានអន្តរជាតិធំៗជាច្រើន។