#ចិនផ្តល់វ៉ាក់សាំងសត្ដល់កម្ពុជា

Articles by Tag ចិនផ្តល់វ៉ាក់សាំងសត្ដល់កម្ពុជា

ចិនផ្តល់វ៉ាក់សាំងសត្វចំនួន១លានកម្រិត ដល់កម្ពុជា ដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងសត្វ

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
កម្ពុជា ទទួលបានវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺឆ្លងសត្វ ចំនួន១លានកម្រិត (វ៉ាក់សាំងដុំពកស្បែកគោក្របី ៥០ម៉ឺនកម្រិត និងវ៉ាក់សាំងអុតក្តាម ៥០ម៉ឺនកម្រិត) ដែលជាអំណោយរបស់ក្រសួងកសិកម្ម និងកិច្ចការជនបទ នៃសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិន នៅថ្ងៃទី ២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២នេះ តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀង ការផ្តល់ជំនួយវ៉ាក់សាំងសត្វ ចុះថ្ងៃទី ០៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២។ វ៉ាក់សាំងសត្វនេះនឹងជួយទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺសត្វដែលបាននិងកំពុងកើតមាន បន្ថែមទៅនឹងវ៉ាក់សាំងដែលកម្ពុជាមានស្រាប់ផងដែរ។ នេះបើតាមក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ។