#ច្បាប់សវនកម្ម

Articles by Tag ច្បាប់សវនកម្ម

អាមេរិកគ្រោងដកក្រុមហ៊ុនចិន១៥០ ចេញពីផ្សារភាគហ៊ុន ក្រោយមិនគោរពតាមច្បាប់សវនកម្មថ្មី

ដោយ​ វុធ ច័ន្ទតារា
ក្រុមហ៊ុនសរុបចំនួន១៥០ ដែលភាគច្រើនមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសចិន និងបានចុះបញ្ជីនៅអាមេរិក កំពុងប្រឈមមុខនឹងការដកចេញពីទីផ្សារភាគហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ជុំវិញការរំលោភលើច្បាប់សវនកម្ម។ នេះបើតាមការរាយការណ៍ដោយសារព័ត៌មានអន្តរជាតិធំៗជាច្រើន។