#ទីក្រុងឆ្លាតវៃ

Articles by Tag ទីក្រុងឆ្លាតវៃ

អ្នកជំនាញអចលនទ្រព្យ៖ គម្រោងផ្ទះតម្លៃសមរម្យក្នុងទីក្រុងរណបសិរីមង្គល របស់ឧកញ៉ា សៀ ឬទ្ធី អភិវឌ្ឍបែបទីក្រុងវ័យឆ្លាត

ដោយ​ សន ពុទ្ធិកា
អ្នកជំនាញនៅក្នុងវិស័យសំណង់ និងអចលនទ្រព្យកម្ពុជា ជំរុញឲ្យអ្នកអភិវឌ្ឍន៍គម្រោងលំនៅឋាន និង សំណង់ផ្សេងៗ ងាកមកចាប់ផ្តើមអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យប្រកបដោយស្តង់ដារខ្ពស់ ជាលក្ខណៈទីក្រុងវ័យឆ្លាតឲ្យបានកាន់តែច្រើន ខណៈគម្រោងបែបនេះកំពុងត្រូវបានពិភពលោកគិតគូរយ៉ាងខ្លាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ន។