#គម្រោងខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវរបស់ចិន

Articles by Tag គម្រោងខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវរបស់ចិន

ហេតុអ្វីការចំណាយវិនិយោគគម្រោងខ្សែក្រវាត់ និងផ្លូវរបស់ចិនបានធ្លាក់ចុះនៅឆមាសទី១ឆ្នាំនេះ?

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបានឲ្យដឹងថា ការចំណាយហិរញ្ញវត្ថុ និងការវិនិយោគរបស់មហាយក្សចិនតាមរយៈគម្រោងខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវ (Belt and Road)ដ៏ពោរពេញទៅដោយមហិច្ឆតានោះ បានធ្លាក់ចុះបន្តិចនៅក្នុងឆមាសទីមួយឆ្នាំនេះ បើធៀបនឹងឆ្នាំមុន។