#គម្រោងផ្លូវនាវាចរណ៍ និងប្រព័ន្ធភស្ដុភារកម្មទន្លេបាសាក់

Articles by Tag គម្រោងផ្លូវនាវាចរណ៍ និងប្រព័ន្ធភស្ដុភារកម្មទន្លេបាសាក់

គម្រោងដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកតាមទន្លេបាសាក់ នឹងបញ្ចប់ការសិក្សានៅដើមឆ្នាំក្រោយ

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មស្ពាន និងថ្នល់ចិន(CRBC) និងភាគីពាក់ព័ន្ធពន្លឿនការសិក្សាលើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវនាវាចរណ៍ និងប្រព័ន្ធភស្តុភារកម្មទន្លេបាសាក់ ដែលជាគម្រោងថ្មីមួយក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃវិស័យដឹកជញ្ជូននៅកម្ពុជា។ ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងបានដាក់ឱសានវាទដល់ក្រុមហ៊ុន និងភាគីពាក់ព័ន្ធធ្វើយ៉ាងសិក្សាគម្រោងនេះឲ្យបានចប់នៅត្រឹមខែមករា ឆ្នាំ២០២៣។