#គន្លឹះអាជីវកម្ម

Articles by Tag គន្លឹះអាជីវកម្ម

គន្លឹះ​​បី​ចំណុច​របស់​លោក Richard Branson សម្រាប់​ការ​ផ្តោត​អារម្មណ៍​ដើម្បី​ភាព​ជោគជ័យ

ដោយ​ ​ អ្នក​លក់ត្រី
តើ​អ្នក​មាន​បញ្ហា​ពិបាក​ផ្ដោត​អារម្មណ៍​ធ្វើការមែនទេ? បើ​មែន​នោះ អ្នក​គួរអាន​អត្ថបទ​នេះ និង​អនុវត្ត​តាមការណែនាំ​របស់​មហាសេដ្ឋី​អាមេរិក លោក រីឆាត ប្រ៊ែនសុន សាកមើល៍ ក្រែងលោ​បាន​ប្រសើរ​ជាងមុន!