#គោមផ្កាយ

Articles by Tag គោមផ្កាយ

របរលក់គោមផ្កាយនៅឆ្នាំនេះ ហាក់កាក់កបខ្លាំងជាងឆ្នាំមុន

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
អាជីវករ និងអ្នកធ្វើគោមផ្កាយសម្រាប់លក់នារដូវចូលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរ បានអះអាងថា សម្ទុះគាំទ្រ និងតម្រូវការគោមផ្កាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឆ្នាំនេះ ហាក់មានការកើនឡើងខ្លាំងជាងឆ្នាំមុនៗ ដែលធ្វើឱ្យការលក់គោមផ្កាយនៅឆ្នាំនេះ មានការកាក់កបជាងឆ្នាំមុនផងដែរ ជាពិសេសគោមផ្កាយដែលធ្វើពីក្រណាត់ ក្រមា និងគោមដែលមានរូបទង់ជាតិខ្មែរតែម្តង។