#ការព្យាករកំណើនសេដ្ឋកិច្ច

Articles by Tag ការព្យាករកំណើនសេដ្ឋកិច្ច

កត្តាអ្វីខ្លះនាំឲ្យធនាគារ ADB រក្សាការព្យាករកំណើនសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ី និង ប៉ាស៊ីហ្វិក ក្នុងអត្រា ៤,៨% នៅឆ្នាំ២០២៣?

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) រក្សាទស្សនវិស័យកំណើនរបស់ខ្លួនសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅអាស៊ី និង ប៉ាស៊ីហ្វិក ក្នុងអត្រា ៤,៨% នៅ ឆ្នាំ នេះ ដោយសារតម្រូវការក្នុងស្រុកដ៏រឹងមាំដែលបន្តគាំទ្រដល់ការងើបឡើងវិញក្នុងតំបន់។