#ការព្យាករកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិន

Articles by Tag ការព្យាករកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិន

របាយការណ៍ADB៖ ប្រទេសនៅទ្វីបអាស៊ីកំពុងមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនលឿនជាងប្រទេសចិនជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល៣០ឆ្នាំកន្លងមកនេះ

ដោយ​ វុធ ច័ន្ទតារា
ចិនជាយក្សសេដ្ឋកិច្ចលេខពីររបស់ពិភពលោក និងជាក្បាលម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ចនៅអាស៊ីផងដែរ ប៉ុន្តែដោយសារតែកំណើនយឺតខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំនេះ ដែលបង្កឡើងដោយការរាតត្បាតកូវីដ១៩ បានធ្វើឱ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដូចគ្នា មានកំណើនលឿនជាងចិនជាលើកដំបូងមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈ៣០ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីចុងក្រោយមួយរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB)។