#ការនាំចេញទំនិញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ

Articles by Tag ការនាំចេញទំនិញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ

២ខែដំបូងឆ្នាំនេះ កម្ពុជាសម្រេចបានការនាំចេញ ៣ពាន់លានដុល្លារ ខណៈការនាំចេញក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី និង RCEP នៅមានតិចតួច

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
កម្ពុជាសម្រេចបានការនាំចេញទំនិញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិក្នុងតម្លៃជិត៣ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅពីរខែដើមឆ្នាំ២០២២ កើនឡើងជាង១៥% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន ដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីសម្ទុះងើបឡើងកាន់តែប្រសើររបស់សេដ្ឋកិច្ចនៅដើមឆ្នាំនេះ។ នេះបើតាមរបាយការណ៍ ដែលផ្តល់ដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម។