#ការបន្ធូរបន្ថយវិធានការកូវីដ១៩

Articles by Tag ការបន្ធូរបន្ថយវិធានការកូវីដ១៩

អ្នកជំនាញមើលឃើញសញ្ញាល្អសម្រាប់វិស័យទេសចរណ៍ ក្រោយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ចិនធំៗ បង្កើនជើងហោះហើរអន្តរជាតិ

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
អ្នកជំនាញនៅក្នុងវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា បានមើលឃើញពីសញ្ញាល្អឡើងវិញនៃទីផ្សារទេសចរណ៍អន្តរជាតិ ក៏ដូចជាកម្ពុជា នៅចំពេលដែលថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ចិនធំៗ បានបង្កើនជើងហោះហើរអន្តរជាតិរបស់ពួកគេកាន់តែច្រើនជាងមុន។ អ្នកជំនាញរំពឹងថា ប្រសិនបើប្រទេសចិន មានការបន្ធូរបន្ថយវិធានការកូវីដ១៩កាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតនោះ វិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជានឹងកាន់តែឆាប់រើបខ្លួនឡើងវិញ ដ្បិតថា ភ្ញៀវទេសចរជនជាតិចិន គឺជាភ្ញៀវអាទិភាព និងមានទីផ្សារធំជាងគេសម្រាប់កម្ពុជា។