#ការអភិវឌ្ឍខ្លួន

Articles by Tag ការអភិវឌ្ឍខ្លួន

ខ្មែរ​ជំនាន់​នេះ​និង​ជំនាន់​ក្រោយៗ​ត្រូវតែ​​ខ្លាំង! ហេតុ​អ្វី?

ដោយ​ ង៉ែត ជូ
អ្នក​ជំនាញ​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច​មួយ​រូប​ បាន​បញ្ចេញ​ទស្សនៈ​ថា អំណេះ​តទៅ យុវជន​ខ្មែរ​ត្រូវ​តែ​ពង្រឹង​សមត្ថភាព​ខ្លួន​ឲ្យ​បាន​ខ្លាំង និង​ឲ្យ​កាន់​តែ​ឆ្លាត​វៃ​ខ្លាំង​ឡើងៗ។ តើ​ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​អ្នក​ជំនាញ​សេដ្ឋកិច្ច​និយាយ​យ៉ាង​ដូច្នេះ?