#កំពង់ផែពហុបំណង

Articles by Tag កំពង់ផែពហុបំណង

កំពង់ផែពហុបំណងតម្លៃជាង១ពាន់លានដុល្លារនៅខេត្តកំពត នឹងបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅស្អែកនេះ

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការបានអះអាងថា មជ្ឈមណ្ឌលភស្តុភារកម្ម និងកំពង់ផែពហុបំណងនៅខេត្តកំពត ដែលមានតម្លៃជាង១ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនឹងបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅថ្ងៃទី ៥ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២២។ គម្រោងនេះ ត្រូវបានអភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុន Kampot Logistics and Port Company Limited និងត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា(CDC)អនុម័តកាលពីអំឡុងខែមករា ដើមឆ្នាំនេះ។