#ក្រុមហ៊ុនចិន

Articles by Tag ក្រុមហ៊ុនចិន

ក្រុមហ៊ុនចិនធំមួយបង្ហាញពីគោលបំណងវិនិយោគលើការបង្កើតសួនកសិ-ឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជា

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ប្រទេសចិនមិនត្រឹមតែជាទីផ្សារកសិផលដ៏សំខាន់មួយរបស់កម្ពុជានោះទេ ប៉ុន្ដែ ថ្មីៗនេះ វិនិយោគិនចិនកាន់តែច្រើនក៏ចាប់ផ្ដើមមើលឃើញ និងសម្លឹងរកឱកាសវិនិយោគក្នុងវិស័យកសិកម្មកម្ពុជាផងដែរ។ តួយ៉ាង ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា រួមជាមួយក្រុមហ៊ុន Chen’s Sun Trade បានជួបពិភាក្សាការងារគ្នា ដោយក្រុមហ៊ុនចិនដ៏ធំមួយនេះ បានបង្ហាញពីគោលបំណងមកវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាលើការបង្កើតសួនកសិ-ឧស្សាហកម្ម និងមានចក្ខុវិស័យក្នុងការវិនិយោគជាច្រើនផ្សេងទៀតផងដែរ។