#ម៉ាកាវ

Articles by Tag ម៉ាកាវ

ទីក្រុងម៉ាកាវ ធ្លាក់ចុះចំណូល​ពីវិស័យល្បែង ៩០% ក្នុងខែកញ្ញា

ដោយ​ សន ពុទ្ធិកា
ដោយសារតែវិបត្តិកូវីដ-១៩ ប្រាក់ចំណូលបានមកពីវិស័យល្បែងនៅ ទីក្រុងម៉ាកាវ បានធ្លាក់ចុះ ៩០% ក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០នេះ បើធៀបនឹងខែកញ្ញា កាលពីឆ្នាំ ២០១៩កន្លងទៅ ពោលគឺសម្រេចបានត្រឹមតែ ២៧៧លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះ។ នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់ សារព័ត៌មានអន្តរជាតិធំៗជាច្រើន។