#ផ្ទះសំណាក់ សណ្ឋាគារ

Articles by Tag ផ្ទះសំណាក់ សណ្ឋាគារ

ផ្ទះសំណាក់ សណ្ឋាគារ និងបឹងកាឡូទទួលបានការកក់ជាហូរហែនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខ

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
បន្ទប់ផ្ទះសំណាក់ សណ្ឋាគារ និងបឹងកាឡូនៅតាមខេត្តគោលដៅទេសចរណ៍ធំៗមួយចំនួនទទួលបានការកក់ជាហូរហែពីភ្ញៀវទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិនៅមុនមួយសប្ដាហ៍នៃថ្ងៃឈប់សម្រាកនៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំនេះ។ បើតាមការគូសបញ្ជាក់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរទេសចរណ៍នៅខេត្តគោលដៅទាំងនោះ ផ្ទះសំណាក់ សណ្ឋាគារ និងបឹងកាឡូដែលទទួលបានការកក់ភាគច្រើនជាអ្នកបម្រើសេវាកម្មកម្រិតខ្ពស់ និងលើមធ្យម ខណៈកម្រិតមធ្យម និងក្រោមមធ្យមពុំសូវទទួលបានការកក់នោះទេ។