#ផ្លែមៀនប៉ៃលិន

Articles by Tag ផ្លែមៀនប៉ៃលិន

នៅឆ្នាំនេះទិន្នផលមៀនប៉ៃលិនធ្លាក់ចុះ តែទទួលការបញ្ជាទិញខ្ពស់ពីទីផ្សារចិន

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
ដំណើរការនាំចេញផ្លែមៀនស្រស់កម្ពុជា ទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិន កាន់តែបង្ហាញសញ្ញាវិជ្ជមានជាបន្តបន្ទាប់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ ស្របពេលតម្លៃ និងការបញ្ជាទិញសម្រាប់នាំចេញទៅកាន់ប្រទេសចិន នៅឆ្នាំនេះមានការកើនឡើង ប៉ុន្តែការប្រមូលទិន្នផលមៀនប៉ៃលិននៅឆ្នាំនេះហាក់មានការថយចុះបន្តិចទៅវិញ។ ការធ្លាក់ចុះនេះត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមមៀនប៉ៃលិនអះអាងថា គឺដោយសារបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុបានធ្វើឱ្យចម្ការមៀនប៉ៃលិននៅតំបន់មួយចំនួនជួបនូវគ្រោះរាំងស្ងួត។