#បញ្ហាបំណុលរបស់ប្រទេសទីផ្សារកំពុងរីកចម្រើន

Articles by Tag បញ្ហាបំណុលរបស់ប្រទេសទីផ្សារកំពុងរីកចម្រើន

G20 បើកកិច្ចពិភាក្សាលើបញ្ហាបំណុលរបស់ប្រទេសទីផ្សារកំពុងរីកចម្រើនដែលកំពុងកើនដល់ ២៥០%នៃ GDP

ដោយ​ វុធ ច័ន្ទតារា
រដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រធានធនាគារកណ្តាល នៃក្រុមប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនខ្លាំងជាងគេទាំង២០ ឬហៅកាត់ថា G20 បានចាប់ផ្តើមជួបប្រជុំជាថ្មីទៀតហើយ កាលពីថ្ងៃទី ១២ ខែតុលា នៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន សហរដ្ឋអាមេរិក ដោយក្នុងនោះក៏មានការពិភាក្សាលើបញ្ហាបំណុលរបស់ប្រទេសទីផ្សារកំពុងរីកចម្រើនផងដែរ ខណៈបច្ចុប្បន្នប្រទេសទាំងនេះកំពុងមានបំណុលកើនដល់ ២៥០% នៃGDPឯណោះ។