#ប្រទេសចិន​-ស្រីលង្កា

Articles by Tag ប្រទេសចិន​-ស្រីលង្កា

IMF ជំរុញឲ្យស្រីលង្កាពិភាក្សារចនាសម្ព័ន្ធបំណុជាមួយចិនឡើងវិញ ខណៈដែលសភាស្រីលង្កាបន្តដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នតទៅទៀត

ដោយ​ ហ៊ុន គន្ធថៃ
អង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) បាននិយាយថា ប្រទេសស្រីលង្កាគួរតែចាប់ផ្តើមកិច្ចពិភាក្សាអំពីការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធបំណុលឡើងវិញ ជាមួយប្រទេសចិនដែលជាម្ចាស់បំណុលទ្វេភាគីរបស់ខ្លួន ខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋដែនកោះនេះ កំពុងស្វះស្វែងរកប្រាក់កម្ចីហិរញ្ញប្បទានបន្ថែមពីអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបន្ថែមទៀត។ នេះបើតាមការចុះផ្សាយដោយសារទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរ៉យទ័រ។