#អាស៊ាន និងចិន

Articles by Tag អាស៊ាន និងចិន

តើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលគេប្រដូចទៅនឹងដុំថ្មក្តៅនៅក្នុងតំបន់ នឹងក្លាយជាដំឡូងក្តៅ នៅក្នុងរយៈពេល៣ឆ្នាំខាងមុខ ឬយ៉ាងណា?

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
អាស៊ាន និងចិនបានយល់ព្រមនឹងបញ្ចប់កិច្ចចរចាលើក្រមប្រតិបត្តិ ទាក់ទងនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូង នៅក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំ។ តើបញ្ហាដ៏រសើបនេះពិតជានឹងត្រូវបញ្ចប់ និងសម្រេចបាននូវក្រមប្រតិបត្តិមួយផ្លូវការ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបានដែរ ឫទេនៅក្នុងរយៈពេល៣ ឆ្នាំ? ទោះបីជានេះគ្រាន់តែជាការប្តេជ្ញាចិត្តរវាងចិន និងអាស៊ានក៏ពិតមែន ប៉ុន្ដែ វាគឺជាព័ត៌មានដ៏សុទិដ្ឋិនិយមួយ សម្រាប់តំបន់ ក្រោយពេលដែលកម្ពុជាអាចសម្រេចបាននូវ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីការប្រតិបត្តិរបស់បណ្តាភាគី នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង (DOC) កាលពីឆ្នាំ២០០២ កន្លងមក ។