#អូមីក្រុង

Articles by Tag អូមីក្រុង

២ថ្ងៃចុងក្រោយនេះ រកឃើញអ្នកឆ្លងអូមីក្រុងជាង១០០នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ

ដោយ​ ខន ណារី
កម្ពុជា បានរក្សាតួលេខឆ្លងកូវីដ១៩ក្នុងកម្រិតទាបមកអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយ ដោយជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃ មានអ្នកឆ្លងក្នុងអត្រាតួលេខ២ខ្ទង់ប៉ុណ្ណោះ នៅប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះ ករណីឆ្លងត្រូវបានមើលឃើញថា ចាប់ផ្ដើមកក្រើកឡើងវិញ ដោយនៅ២ថ្ងៃចុងក្រោយនេះ ពោលគឺនៅថ្ងៃទី ៥-៦ ខែកុម្ភៈ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងប្រចាំថ្ងៃក្នុងអត្រាតួលេខ៣ខ្ទង់ឡើងវិញ ពោលគឺជាង១០០នាក់ក្នុយមួយថ្ងៃ ហើយសុទ្ធសឹងជាប្រភេទមេរោគបំប្លែងខ្លួនអូមីក្រុង។ នេះបើតាមទិន្នន័យពីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា។