#រដ្ឋប្រហារ

Articles by Tag រដ្ឋប្រហារ

តើលោក ថាក់ស៊ីន ស៊ីណាវ៉ាត្រា ពិតជាហ៊ានធ្វើមាតុភូមិនិវន្តន៍ចូលមាតុភូមិវិញនៅថ្ងៃទី១០ ខែ សីហា មែនឫទេ?

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
លោកស្រី ប៉ៃថងថាន ស៊ីណាវ៉ាត្រា ដែលជាកូនស្រីពៅអតីតនាយករដ្ឋមន្រ្តីថៃ ថាក់ស៊ីន ស៊ីណាវ៉ាត្រាបានអះអាងយ៉ាងច្បាស់លាស់ថា ឪពុកលោកស្រីនឹងវិលត្រឡប់មកមាតុប្រទេសវិញនៅក្នុងថ្ងៃទី១០ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០២៣ ។ ប៉ុន្តែសាធារណជនថៃនៅតែមិនច្បាស់ ថា លោកពិតជាហ៊ានវិលត្រឡប់មកវិញឫយ៉ាងណានោះនៅឡើយទេ ដោយសារតែនេះមិនមែនជាការប្រកាសលើកទី១របស់លោក ថាក់ស៊ីន ឡើយ ដែលបានប្រកាសពីដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍នេះ។