#សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម SMEs

Articles by Tag សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម SMEs

ថៃនឹងបង្កើតគម្រោងផ្ដល់កម្ចីដល់ SMEs ដើម្បីអាចពង្រឹងសមត្ថភាពនាំចេញក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថៃ បានចាប់ដៃគ្នាជាមួយនឹងធនាគារនាំចេញនាំចូលរបស់ថៃ និងសាជីវកម្មធានាឥណទានថៃ ដើម្បីបង្កើតគម្រោងផ្គូរផ្គងដើម្បីផ្ដល់កម្ចីសម្រាប់សគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម (SMEs) អាចពង្រីកលទ្ធភាព និងពង្រឹងសមត្ថភាពកាន់តែខ្លាំងក្នុងការនាំចេញទំនិញពីប្រទេសថៃ ទៅកាន់ទីផ្សារក្រៅប្រទេសតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតំបន់ (RCEP) បន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះ ទើបតែបានចូលជាធរមានកាលពីដើមឆ្នាំ២០២២។