#សៀ ឫទ្ធី​

Articles by Tag សៀ ឫទ្ធី​

អ្នកឧកញ៉ា សៀ ឫទ្ធី៖ កុំ​ព្យាយាម​ហូប​នំ​តូច​​មួយ​ម្នាក់​ឯង! ចូរ​ហូប​នំ​ធំ​មួយ​ជាមួយ​គេឯ​ង​វិញ​!

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
“កុំ​ព្យាយាម​ហូប​នំ​តូច​១​ម្នាក់​ឯង! ចូរ​ហូប​នំ​ធំ​១​ជាមួយ​គេ​ឯង​វិញ​ទៅ” នេះ​គឺ​ជា​សម្ដី​​មួយ​ឃ្លា​របស់​វិនិយោគិន​កំពុង​មាន​ឈ្មោះ​បោះ​សំឡេង​មួយ​រូប​ក្នុង​ជំនួញ​ពហុវិស័យ​នៅ​កម្ពុជា គឺ​អ្នកឧកញ៉ា សៀ ឫទ្ធី ដែល​បាន​ផ្ដល់​ជា​ដំបូន្មាន​ទៅ​កាន់​អ្នក​វិនិយោគ​ក៏​ដូចជា​សហគ្រិន​ក្នុង​ស្រុក​សម្រាប់​យក​ទៅ​ពិចារណា។