#​ស្ករត្នោត​កំពង់ស្ពឺ

Articles by Tag ​ស្ករត្នោត​កំពង់ស្ពឺ

ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺគ្រោងនាំចេញទៅប្រទេសចិននៅឆ្នាំក្រោយ ប៉ុន្ដែការផលិតកំពុងខ្វះខាត

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
ទីផ្សារស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺនៅក្នុងស្រុក និងទីផ្សារអន្តរជាតិកំពុងមានតម្រូវការកើនខ្ពស់ ខណៈដែលថ្មីៗនេះ ផលិតផលម៉ាសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រមួយនេះ ក៏គ្រោងនឹងធ្វើការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិននៅឆ្នាំក្រោយនេះផងដែរ។ ក៏ប៉ុន្ដែ បើតាមការបញ្ជាក់របស់សមាគមស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺ ការផលិតស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺ អាចផលិតបានក្នុងបរិមាណប្រមាណ ១០០តោនប៉ុណ្ណោះ ក្នុងឆ្នាំ២០២២នេះ ខណៈតម្រូវការទីផ្សារមានប្រមាណជាង ១៥០តោន ឯណោះ។