#ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម

Articles by Tag ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម

អូស្ត្រាលីថា «ទ្វារនៅតែចំហសម្រាប់វិនិយោគិនចិន» ប៉ុន្ដែបញ្ហាសន្ដិសុខជាតិនៅតែជាកិច្ចការស្នូល

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនបានបិទទ្វារចំពោះវិនិយោគិនចិននោះទេ ពោលគឺទ្វារនៅតែចំហរសម្រាប់ពួកគេ ប៉ុន្ដែ ក្ដីបារម្ភពីបញ្ហាសន្ដិសុខជាតិ និងការការពារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសគឺ នៅតែជាកត្តាស្នូលសម្រាប់អូស្ត្រាលីក្នុងការគិតគូមុននឹងធ្វើការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយ។ នេះបើតាមការអះអាងរបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាវិនិយោគ និងត្រួតពិនិត្យបរទេស។